II Trobada Dels Territoris Leader De La Comunitat Valenciana

II Trobada Dels Territoris Leader De La Comunitat Valenciana

La temàtica d’aquesta Trobada versarà sobre la funció dinamitzadora dels Grups d’Acció Local més  enllà   de les polítiques Leader; per tractar l’estat de la qüestió, participaran els representants, tant de les administracions públiques (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural), com d’altres entitats privades (Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya), i promotors de projectes en zones rurals (públics i privats).

Per a més informació i inscripcions, cal registrar-se al correu:

galruralmuntanyadalacant@gmail.com